Jaroslav Vidlař
Spolupráce na inscenacích
Louskáček premiéra SEZONA 1964/1965 - Odborný poradce
Hadrián z Římsů premiéra SEZONA 1971/1972 - Loutkářská spolupráce
Role
Hrátky s čertem premiéra SEZONA 1981/1982 - Loutkář