Pavel Švanda
Datum narození
06.06.1936
Životopis
Narozen ve Znojmě. 1954 maturoval na gymnáziu v Brně a začal studovat dějiny umění na tamní filozofické fakultě. 1958 studia ze soukromých důvodů zanechal. 1958-1960 byl pracovníkem Osvětové besedy v Brně, 1960-1968 vedoucím kina, 1969-1970 redaktorem časopisu Host do domu. Po jeho likvidaci vystřídal řadu dělnických zaměstnání. Po 1990 pracoval jako redaktor časopisu Naše rodina, vedoucí redaktor časopisu Akord (1991-1992) a redaktor brněnské mutace Lidové demokracie (1992-1994). Od 1994 vyučoval na Divadelní fakultě JAMU v Brně. V 60.letech patřil do okruhu časopisu Tvář. V 70.a 80. letech byl aktivním účastníkem brněnských neoficiálních filozofických aktivit.
Textové a hudební úpravy
Bloudění premiéra SEZONA 1997/1998 - Scénář