Peter Maxwell Davies
Datum narození
08.09.1934
Datum úmrtí
14.03.2016
Životopis
Anglický skladatel. Hudbu studoval v Manchasteru, v roce 1957 se stal v Římě žákem G. Petrassiho. Po návratu do Anglie působil jako učitel, vyvíjel velkou snahu přiblížit mládeži soudobou hudbu. Od r. 1967 spolupracoval se skupinou Pierrot Players, jež se utvořila k provedení Schönbergova Pierrota. Jako vydavatel hudby z 15. a 16. století si osvojil staré kompoziční postupy, které s oblibou kombinoval se serialismem. Záliba v parodiích ho vedla ke kombinaci vícehlasého kánonu s lehárovskou melodií. Bouřlivácký temperament se promítl do opery Taverner (1972), komorní opera The Martyrdom of St. Magnus (1976) s mírovou tématikou naznačuje odklon k prostšímu lyrismu. Nové inscenační postupy vyžaduje Osm písní pro šíleného krále.
Textové a hudební úpravy
Čtyřnotová opera / Médium premiéra SEZONA 2004/2005 - Autor libreta