Eliška Boňková
Role
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1949/1950 - Tanec s liliemi
Popelka premiéra SEZONA 1951/1952 - Víla Podzimu
Jánošík premiéra SEZONA 1952/1953 - Tanec cikánek v V. obraze
Švanda dudák premiéra SEZONA 1953/1954 - Variace
Rusalka premiéra SEZONA 1954/1955 - Lesní žínku tančí
Ruslan a Ludmila premiéra SEZONA 1955/1956 - Tance ve IV. jedn. - Turecký tanec, Variace osmi
Operní koncert na počest 39. výročí VŘSR premiéra SEZONA 1956/1957 - Tančí
Popelka premiéra SEZONA 1964/1965 - Podzim, Zima
Fotogalerie
Moravské taneční fantazie - 24.06.1964 (Eliška Boňková, Eva Landová, Albína Kliková)
Foto: Jaromír Svoboda