Vladislav Vančura
Datum narození
23.06.1891
Datum úmrtí
01.06.1942
Životopis
Romanopisec a povídkář, dramatik, filmový scenárista a režisér. Narozen v obci Háj (u Opavy), zemřel v Praze. Dětství prožil v Davli u Prahy a v Praze. Studoval na gymnáziu v Praze a v Benešově. Po několikaleté přestávce, v níž se stal knihkupeckým učněm, učil se fotografem, navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu, gymnázium dokončil (maturoval 1915). Jeden semestr studoval práva a byl zaměstnán v Zemědělské radě, poté přestoupil na medicínu, kterou absolvoval 1921 promocí. 1919–1920 působil jako medik na praxi na východním Slovensku a v Havlíčkově Brodě. Od 1921 provozoval praxi praktického lékaře na Zbraslavi, ale po několika letech zanechal medicíny a věnoval se plně literární práci.
V březnu 1929 podepsal projev sedmi komunistických spisovatelů namířený proti novému, Gottwaldovu vedení KSČ a byl za to ze strany vyloučen; nadále se však názorově hlásil k marxistické levici. V době svého silného zaujetí filmem ve 30. letech úzce spolupracoval se společností AB film (Před maturitou, Marijka nevěrnice, Láska a lidé aj.). 1920 vstoupil do U. S. Devětsil a stal se jeho prvním předsedou. Působil také v Československé filmové společnosti, aktivně se účastnil činnosti Obce československých spisovatelů a nakladatelství Družstevní práce. Za okupace byl členem ilegálního Národního revolučního výboru inteligence; 12. 5. 1942 byl zatčen a za heydrichiády 1. 6. zastřelen na kobyliské střelnici.
Otec spisovatelky Aleny Vančurové, provdané Santarové.

Pracovní text v ND neuvedené hry SA/Nemocná dívka v knihovně archivu ND, sign. r 133, r 134
Pracovní text hry Nemocná dívka plánované, ale neuvedené inscenace v r. 1947 ve Studiu ND, v knihovně archivu ND, sign. r 4499
Je autorem titulů
Alchymista (Činohra)
Jezero Ukereve (Činohra)
Josefina (Činohra)
Učitel a žák (Činohra)
Textové a hudební úpravy
Poklad na ostrově premiéra SEZONA 1935/1936 - Úprava
Pražský žid premiéra SEZONA 1945/1946 - Úprava