Vlastimil Třešňák
Datum narození
26.04.1950
Životopis
Narozen v Praze. Po ukončení základního vzdělání prošel řadou příležitostných zaměstnání. Od roku 1968 působil ve svobodném povolání jako autor a zpěvák folkových písní. Roku 1974 byl pro svůj nekonformní názor na politické dění zbaven možnosti nadále veřejně vystupovat a gramofonovou desku Šafrán, na níž se autorsky podílel, postihl zákaz distribuce (vyšla až 1990). Vystřídal několik dělnických zaměstnání, v letech 1978–1979 krátce spolupracoval s Divadelním archivem Národního divadla na excerpci divadelních cedulí pro chystaný soupis repertoáru ND. Po podpisu Charty 77 byl donucen k emigraci do Švédska (1982, švédské státní občanství obdržel 1987). Krátkodobě pobýval v řadě zemí, nejdéle v SRN. Po r. 1990 žije převážně v České republice a věnuje se umělecké tvorbě (literatura, hudba, výtvarné umění, fotografie).
Textové a hudební úpravy
Ruce Venušiny premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Role
Ruce Venušiny premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudebník
Fotogalerie
Ruce Venušiny - 23.09.2001 (Vlastimil Třešňák, Vlasta Chramostová, Karolína Koutná, Filip Tomsa)
Foto: Hana Smejkalová
Ruce Venušiny - 23.09.2001, Vlastimil Třešňák (Hudebník), Jan Hartl (Muž), Vlasta Chramostová (Žena)
Foto: Hana Smejkalová