Karel Jareš
Role
Jan Žižka premiéra SEZONA 1902/1903 - Gunther
Jan Žižka premiéra SEZONA 1910/1911 - Gunther