Vladimír Říha
Datum narození
20.04.1905
Datum úmrtí
28.02.1978
Životopis
Český klarinetista, narodil se v Mirohošti na Volyni (Ukrajina), zemřel v Praze. Studoval střední školu ve svém rodišti, na pražské konzervatoři absolvoval hru na klarinet u A. Holase (1922–1928). V letech 1927–1946 byl členem České filharmonie (externě do roku 1950). Kromě toho působil v Pražském dechovém kvintetu (1928–1955) a spolupracoval i s dalšími komorními soubory (Ondříčkovo a Smetanovo kvarteto).
Byl činný i sólisticky doma (Pražské jaro 1951, 1952) i za hranicemi (Kodaň 1947, Amsterodam 1948, Polsko 1951, NDR 1953), jako stálý host spolupracoval s Československým rozhlasem. Získal Grand Prix du Disque Akademie Ch. Crose v Paříži za nahrávku koncertu Es dur F. Krommera-Kramáře. V letech 1945–1961 působil jako pedagog na pražské konzervatoři, externě vyučoval též na AMU. Jeho dnes již archivní nahrávky jsou mezi klarinetisty vysoce ceněny.
Role
Humor v literatuře, hudbě a divadle premiéra SEZONA 1945/1946 - Účinkuje