Bedřich (Jan Bedřich) Kittl
Datum narození
08.05.1806
Datum úmrtí
20.07.1868
Životopis
Skladatel a dirigent. Narodil se v Orlíku nad Vltavou, zemřel v Lešnu (Polsko).Jan Bedřich Kittl (pokřtěn jako Jan Bernard Fridrich Kittl, podepisoval se J. F. Kittl) studoval práva na Karlově univerzitě v Praze a zároveň soukromě hru na klavír a poté skladbu u Václava Jana Tomáška (1774-1850). V roce 1832 se Kittl poprvé setkal s tehdy začínajícím skladatelem Richardem Wagnerem (1813-1883) při jeho cestě z Vídně přes Prahu do Drážďan. Roku 1833 se poprvé setkal s Louisem Spohrem (1784-1859). Přátelsky se také stýkal s Franzem Lisztem a Hectorem Berliozem během jejich pobytu v Praze. 8. května 1836 (tedy v den 30. narozenin) se uskutečnil první veřejný koncert z Kittlových skladeb, na kterém zazněl Nonet, Septet, Nokturno, píseň Wär´ich ein Stern. Ve stejném roce se Kittl také vzdal úřednické dráhy u finanční prokuratury v Praze. Důležitým mezníkem v Kittlově osobním i uměleckém životě a v hudebním životě Prahy vůbec je rok 1843, kdy se Kittl stal v pořadí druhým ředitelem pražské konzervatoře. Kittl vedl konzervatoř až do roku 1865. Toto období je často v historii konzervatoře označováno jako jedno z nejdůležitějších a nejslavnějších. Koncerty pražské konzervatoře tehdy patřily k největším událostem pražského hudebního života jednak díky kvalitě interpretačních výkonů a jednak kvůli dramaturgickému výběru skladeb. Výkon orchestru konzervatoře vysoce hodnotili např. i Hector Berlioz a Franz Liszt. V roce 1854 ze Kittl zasadil o spoluúčinkování orchestru při představeních Wagnerova Tannhäusera, čímž významně přispěl k prvnímu uvedení opery v Praze, neboť orchestr Stavovského divadla tehdy na představení kapacitně nestačil. Za tuto pomoc byl Wagner Kittlovi nesmírně zavázán. K jednomu ze svých nejvýznamnějších ředitelů se konzervatoř přihlásila v roce1961 při oslavách 150 let od svého založení, kdy nastudovala ve spolupráci s Národním divadlem jeho operu Bianca a Giuseppe. Kittl napsal šedesát opusovaných skladeb a řadu děl, u nichž opusové číslo neznáme. Psal skladby téměř všech hudebních druhů – od písní, přes dvojzpěvy a sbory až po velká díla jako jsou opery, od klavírních skladeb, přes skladby pro komorní obsazení až po opusy symfonické. Kittl má na svém kontě 14 opusovaných písní či písňových sbírek, dvoje šestidílné dvojzpěvy, téměř dvacet sborů. Většina písní je na německé texty, naopak sbory jsou na slova česká. Stejně početné jsou jeho drobné klavírní skladby (idyly, romance, improptus, aquarely). Z orchestrálních děl složil čtyři symfonie a tři koncertní ouvertury. Vedle opery Bianca und Giuseppe se nejslavnější Kittlovou skladbou stala Symfonie č. 2 Es dur op. 9. tzv. Jagd-Symphonie (Lovecká) o čtyřech větách. V oboru velkých vokálně instrumentálních děl složil Requiem, Mši a Slavnostní kantátu. Kittl je autorem čtyř oper, z nichž největšího ohlasu získala Bianca und Giuseppe.
Je autorem titulů