Jaroslav A. Haidler
Textové a hudební úpravy
Faidra (Z lásky) premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad