Jitka Sloupová
Datum narození
06.03.1953
Životopis
Divadelní kritička a překladatelka. Narozena v Praze. Po absolutoriu divadelní a filmové vědy na FF UK v roce 1983 pracovala v DILII jako redaktorka divadelních textů, v roce 1990 byla spoluzakladatelkou první nezávislé divadelní a literární agentury Aura-Pont, kde dnes převážně působí. Deset let byla také tajemnicí Nadace Alfréda Radoka. Od 80. let se věnuje divadelní publicistice, kritice a překládání divadelních her a esejistiky. Má na svém kontě překlady téměř 30 titulů většinou současné anglické a americké dramatiky (Harold Pinter, Sam Shepard, Ronald Harwood, David Hare, Mark Ravenhill, David Rabe, Tony Kushner aj.). V současném repertoáru českých divadel najdeme její překlady her Patricka Marbera (Na dotek) a Petera Quiltera (Na konci duhy). Národní divadlo pak v jejím překladu uvedlo v uplynulých sezonách hry Williama Mastrosimonea (Jako naprostý šílenci), Sarah Kaneové (Psychóza ve 4.48) a Martina Crimpa (Venkov). ■ Toma Stopparda nepřeložila do češtiny poprvé: jeho hru To pravé uvedlo Divadlo na Vinohradech a Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. V Divadelním ústavu, kde pracovala jako redaktorka v letech 1996–2004, připravila mj. k vydání knižní výbor ze Stoppardových her. Nedávno vyšel tamtéž i její překlad pamětí režiséra Petera Brooka Nitky času.
Textové a hudební úpravy
Jako naprostý šílenci premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad
Na dotek (Národní divadlo Brno) premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad
Psychóza ve 4. 48 premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad
Venkov premiéra SEZONA 2002/2003 - Překlad
Rock’n’Roll premiéra SEZONA 2006/2007 - Překlad
Noční sezóna premiéra SEZONA 2017/2018 - Překlad