Marie Wenigová
Datum narození
25.09.1943
Datum úmrtí
21.12.2006
Životopis
Kostýmní výtvarnice, narodila se v Praze. Dětství i dospívání prožila v místě rodiště a ještě během studia na základní i střední škole bylo jasné, že inklinuje k výtvarnému umění. Později i soukromě studovala kresbu a malbu. Po střední škole byla přijata na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala na katedře dějin umění u profesorů Jaromíra Neumanna, Jaroslava Pešiny a Petra Wittlicha. Po absolutoriu nastoupila do Městských divadel pražských jako vedoucí kostýmní dílny. Kostýmy tedy nejen navrhovala, ale i sama šila. V letech 1991–2003 pracovala jako kostýmní výtvarnice pro pražské Divadlo Labyrint. Poté pracovala v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze.

Ve své tvorbě se orientovala především na kostýmy určené pro operní inscenace a spolupracovala nečastěji s režiséry L. Štrosem a V. Hudečkem. Dlouhodobě spolupracovala s výtvarníkem V. Nývltem. Jako výtvarnice divadelních kostýmů navrhla a zčásti i sama realizovala kostýmy pro řadu inscenací, např.: Toulavý kufr /1976, Městská divadla pražská, rež. K. Svoboda/; Vojna /1977, Operní studio Státní konzervatoře, rež. L. Štros/; Půjčka za oplátku /1979, Krajské divadlo Kolín, rež. M. Lorencová/; Nové mládí starého pána /1980, Městská divadla pražská, rež. F. Miška/ aj. Podílela se rovněž na kolektivních výstavách, např.: Český divadelní kostým /Praha, 1972/; Pražské Quadriennale /Praha, 1975, 1979/ aj.
Inscenátor
Záskok (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2003/2004 - Kostýmy
Vojna (Konzervatoř Praha) premiéra SEZONA 1976/1977 - Kostýmy
Spolupráce na inscenacích
Čarostřelec premiéra SEZONA 1979/1980 - Asistent výtvarníka kostýmů
Manon Lescaut premiéra SEZONA 1979/1980 - Asistent výtvarníka kostýmů