Carl Orff
Datum narození
10.07.1895
Datum úmrtí
29.03.1982
Životopis
Německý skladatel, dirigent a pedagog. Narodil se v Mnichově, zemřel tamtéž. Na Hudební akademii v Mnichově byl žákem A. Beer-Waldbrunna a H. Zilchera (1913–1914) a H. Kaminského (1921–1922). V té době už vycházely tiskem jeho písně, složil též kantátu Tak pravil Zarathustra. Nejdříve působil jako kapelník operních divadel v Mnichově, Mannheimu a Darmstadtu. V roce 1924 založil s D. Güntherovou školu pro tanec, gymnastiku a hudbu. R. 1937 uvedl v městském divadle ve Frankfurtu n. Mohanem scénickou kantátu na texty středověkých vagantských písní Carmina burana, kterou pak označil za počátek svého osobitého stylu. Mezinárodní ohlas získalo jeho dílo až po válce.
V letech 1950–1960 vedl mistrovskou třídu skladby na Vysoké hudební škole v Mnichově, po roce 1960 vlastní ústav (Orff-Institut) při salcburském Mozarteu. Vyloučil ze svého početného díla opery, kantáty a symfonické básně, které vznikaly před rokem 1935. Po tomto datu se věnoval výlučně kompozici scénických skladeb, které mají s tradiční operou málo společného. Jeho kompoziční dílo stojí stranou slohových proudů 20. století a je své osobitosti nezaměnitelné. U nás mělo velký ohlas provedení kantáty Carmina burana na Pražském jaru 1957, k nimž se pojí další scénické oratorium Catulli carmina a Trionfo di Afrodite.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Kantáta (Kubánský balet Camagüey) premiéra SEZONA 1977/1978 - Hudba
Chytračka premiéra SEZONA 1981/1982 - Autor libreta
Chytračka (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) premiéra SEZONA 2002/2003 - Autor libreta
Chytračka premiéra SEZONA 2016/2017 - Autor libreta
Měsíc premiéra SEZONA 2016/2017 - Autor libreta