Bohumil Tomáš
Datum narození
31.01.1871
Datum úmrtí
06.09.1945
Životopis
Český divadelní kapelník, ředitel kůru a hudební skladatel. Narodil se v Nové Pace, zemřel v Rakovníku. Studoval na varhanní škole v Praze (1885/89). Pak byl výpomocným varhaníkem na Vyšehradě a členem operního sboru Národního divadla ( 1889/95). Dále působil jako kapelník u společnosti P. Šandy (od r. 1895), s níž působil v brněnském ND (1896/97); uvedl tehdy jako novinky Nešverův Lesní vzduch a aktovku Otcův soud od J. A. Jelínk; kapelník v Sibini, v Brně, kde uskutečnil cyklus Smetanových oper u Zölnerovy společnosti, v ND v Lublani a ve Vídeňském Novém Městě. Ředitelem kůru v Bělehradě, zakotvil jako ředitel kůru v Jičíně ((1907-1940).V Jičíně učil zpěv na středních školách a nastudoval s ochotníky mj. Dvě vdovy, Fausta a Netopýra. Na odpočinku v Rakovníku pomáhal svému synovi založit a zřídit Rakovnickou operu. Zanechal po sobě skladby chrámové i světské , nejrozsáhlejší je scénický melodram s orchestrem Potopený zvon (podle G. Hauptmanna) a dvouaktová komická opera Stará láska.
Role
Dva šťastné dny premiéra SEZONA 1892/1893 - Doktor Veber