Marie Procházková - herečka
Datum narození
06.09.1866
Datum úmrtí
03.02.1925
Životopis
Herečka a ředitelka divadelní společnosti. Narodila se ve Velkých Holešovicích, zemřela v Českých Budějovicích. Hereckou dráhu zahájila u Kramuelovy společnosti řízené J. V. Sukem, v říjnu 1884 nastoupila v Plzni do souboru P. Šandy ze Semčic. Se Švandou absolvovala hlavní sezony v Plzni, Brně a na Smíchově, kratší stagiony i v dalších městech. V roce 1890 se stala členkou Budilovy společnosti, po dvou letech přešla k L. Chmelenskému, v jeho souboru vytrvala téměř 7 let. Hostovala v Národním divadle v Praze, k angažmá ale nedošlo. V roce 1908 založila a spolu s manželem Josefem Malým vedla vlastní divadelní společnost, kterou ale kvůli negativním referencím od Organizace českého herectva po třech letech rozpustila a opět se plně věnovala herectví. Šest let setrvala v MD v Plzni, do roku 1924 v divadle v Praze-Nuslích. Její poslední angažmá bylo v Jihočeském ND v Českých Budějovicích, kde zanedlouho zemřela.

Své herectví sošných postojů a monumentálních gest uplatňovala hlavně v postavách heroin klasického a pozdně romantického repertoáru, v rolích tragédek, mstitelek i salonních dam. Teprve v pozdějších letech se začala přehrávat do rolí vážných matek a komických starých, její herectví se vymanilo z pozdně romantické konvence a zbavilo se efektních postupů divadla velkého stylu. V posledním desetiletí její herecká dráha vyvrcholila. S nově objevenou citovostí obsáhla prosté a bezelstné, laskavé a vroucí mateřství a půvab starosvětské idyly, na opačném pólu ženskou tvrdost a neoblomnost. Zdařile se přehrála do rolí venkovanek a měštek, opakovaně projevovala smysl pro sarkasmus a karikaturu.
Role
Marie Stuartovna premiéra SEZONA 1896/1897 - Marie Stuartovna
Probuzenci premiéra SEZONA 1899/1900 - Lída Vránová
Netopýr premiéra SEZONA 1902/1903 - Faustina