Denys Amiel
Datum narození
05.10.1884
Datum úmrtí
08.02.1977
Životopis
Francouzský dramatik, narozen ve Villegailhencu, zemřel v Gaude (Francie). Představitel tzv. théatre intimiste (intimní divadlo) zvaného též škola ticha a nevyřčeného. Psal tragikomedie o soudobých měšťanských mravech, všímá si ženské psychologie a problémů rodinného života. Jeho hrdinové své skutečné city skrývají za vyumělkované fráze. Díla: Usměvavá paní Bendelová, Tři a jedna, Odkvetlá, Můj přítel, Žít společně ad.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, Libri 2002.

Pracovní text hry Muž (Milovaný muž), v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 744
Pracovní text hry Muž (Milovaný muž), v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 614, r 4237
Pracovní text hry Muž (Milovaný muž), v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 4236
Pracovní text hry Muž (Milovaný muž), v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 5391
Je autorem titulů