Jean Anouilh
Datum narození
23.06.1910
Datum úmrtí
03.10.1987
Životopis
Francouzský dramatik. Narodil v Cérisole, malé vesnici v okolí Bordeaux (Francie), zemřel v Lausanne (Švýcarsko). Jeho otec byl krejčí, jeho matka sezonní houslistka. Anouilh začal studovat práva, ale studium opustil a začal pracovat v reklamním průmyslu. Pracoval jako tajemník divadelního režiséra a rozhodl se plně věnovat divadlu. Jeho první hra Hranostaj (1931) měla velký úspěch. Napsal kolem 40 divadelních her. Svá díla si sám rozdělil podle určité atmosféry a inspirace do cyklů: růžové, černé, brilantní a historické hry . Jeho předválečnou tvorbou se prolínají témata: čistota dětství, odmítání kompromisů, touha po absolutní lásce a dokonalém štěstí. V poválečných dramatech převládá sžíravá satira a rezignace. Z díla: Kruté štěstí, 1932, Eurydika, 1941, Romeo a Hanička, 1946, Skřivánek, 1953 ad. U nás měla největší ohlas Antigona, 1942.

Zdroj: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha, Libri 2002.
Je autorem titulů