Jiří Frejka
Datum narození
06.04.1904
Datum úmrtí
27.10.1952
Životopis
Narozen v Outěchovicích (Velká Chýška – Útěchovice pod Stražištěm) u Pelhřimova, zemřel v Praze. Studoval na Konzervatoři Praha. Divadelní dráhu zahájil jako autor parodistické hříčky Kithairon, kterou uvedla v roce 1923 Scéna adeptů. V polovině 20. let, kdy různé skupiny mladých herců vyjadřovaly svůj generační pocit poválečného životního optimismu divadlem bujaré hravosti, se projevil v čele skupiny konzervatoristů jako nejvynalézavější a nejpodnikavější režisér tohoto mladého divadla. Jeho nastudování her z let 1924–1926 (Jevrejnov: Veselá smrt, 1924; Goll: Pojištění proti sebevraždě, 1925; úprava Molierovy komedie George Dandin s názvem Cirkus Dandin, 1925; anonymní středověká Fraška o mistru Mimínovi a Aristofanova fraška Ženy o Thesmoforiích, hraná s názvem Když ženy něco slaví, 1926) představovala nástup dovádivé, dadaisticky provokující, rozhýbané a roztančené komiky, jež se programově odlišovala od složité psychologie i expresionistické exaltace oficiálních scén.

K největší systematičnosti a ideové průbojnosti dospěly snahy mladých ve sdružení Devětsil, založeném v roce 1920. Při něm se na konci roku 1925 zásluhou Frejky a Jindřicha Honzla ustavilo Osvobozené divadlo, kde na jaře v roce 1926 oba režiséři zahájili řadu svých poetických inscenací. Spontánní, hravě nevázaný projev Frejkův se tu však nemohl proti Honzlově systematičnosti prosadit. Proto Frejka na jaře roku 1927 Osvobozené divadlo opustil a založil divadélko Dada, v němž sledoval nejen program destruktivního dadaismu, ale i divadla revuálně satirického a parodizujícího. Uváděl hry poetistické i hry tradičního typu, jež v duchu lyrického poetismu a konstruktivismu oživoval.

V Moderním studiu (od února 1929), jež navazovalo na Dada, se již plně přiklonil k moderním interpretacím tradičních textů (Shakespeare: Romeo a Julie, 1929) a hledal spojení s širšími kruhy publika. Když kolem roku 1929 končila doba experimentů poetistické avantgardy a mladí umělci přecházeli na větší scény, nastoupil do Národního divadla, kde působil od počátku roku 1930 do srpna 1945.

V Národním divadle nejdřív uváděl hry lyricky snových a hravých poloh (Achard: Marcelina, Nezvalova úprava hry Calderona de la Barcy Schovávaná na schodech, Nezval: Milenci z kiosku, Neveux: Julie aneb snář) a již zde projevil schopnost navázat na tradici hilarovské emocionality a zároveň ji vylehčit metaforickou obrazností z avantgardní poetiky. Podnikal studijní cesty do Francie, Belgie, Rakouska, Anglie a Německa. Širší pole působnosti se mu otevřelo po smrti K. H. Hilara v roce 1935, kdy nový šéf činohry O. Fischer zdůraznil postavení básníka v hierarchii divadelních složek a kdy Frejka získal možnost inscenovat závažná dramatická díla a spoluurčovat profil ND v době vzrůstajícího fašistického nebezpečí.

Do roku 1935 spadá také jeho cesta do SSSR, kde se na moskevském festivalu sešel s V. Mejercholdem, a dále i začátek pravidelné spolupráce s výtvarníkem F. Tröstrem. Na jejím počátku stojí Frejkova a Lacinova úprava Aristofanovy komedie Ptáci, jež ve Frejkově inscenačním pojetí nabyla protifašistického zaměření. Za nacistické okupace byl jako režisér umělecké levice potlačován. V té době zdůrazňoval ještě více než dříve múzičnost svých inscenací, na nichž spolupracovali výtvarník J. Trnka, hudebník M. Ponc a řada dalších.

Po květnu 1945 byl jmenován uměleckým šéfem a ředitelem Divadla na Vinohradech. V roce 1950 byl přeřazen do Hudebního divadla Karlín. Na podzim roku 1952 ukončil dobrovolně svůj život. Velké zásluhy získal i jako zakladatel Akademie múzických umění (v roce 1945) a jako profesor činoherní režie na Konzervatoři Praha a na Divadelní fakultě AMU. Vedle četných článků a studií vydal knihy: Člověk, který se stal hercem (1929), Živé divadlo (1936), O divadlo vskutku národní (1939), Deník Jarmily Horákové (1940), Smích a divadelní maska (1942), Železná doba divadla (1945). Vydal knihu z jihočeského prostředí Outěchovice.

V listopadu 1949 dostal II. cenu Divadelní žatvy 1949 ve skupině režisérů za inscenaci Gorkého hry Dostigajev a ti druzí. Byl manželem choreografky Dagmar Vondrové. Pohřben je v Praze v Urnovém háji krematoria Strašnice (STU 6, 2283).
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Maugli premiéra SEZONA 1933/1934 - Úprava
Ptáci premiéra SEZONA 1933/1934 - Úprava
Zlý jelen premiéra SEZONA 1942/1943 - Úprava
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1943/1944 - Úprava
Inscenátor
Černá noc premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie
Lásky hra osudná premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie
Marcelina premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie
Veselohra na mostě premiéra SEZONA 1929/1930 - Režie
Docela nepočestně premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie
Muž s kobylou premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie
Schovávaná na schodech premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie
Žena, která si koupila muže premiéra SEZONA 1930/1931 - Režie
Milenci z kiosku premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie
Okénko premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie
Zástupové premiéra SEZONA 1931/1932 - Režie
Jan Hus premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Julie aneb Snář premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Milovaný hlas premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Posel premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Svět bez oken (Zasypaní) premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové premiéra SEZONA 1932/1933 - Režie
Isabella na rozcestí premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie, Scéna
Jiří Poděbradský premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Maugli premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Migo z Montparnassu premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Ptáci premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Sestra premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Slípka na zdi premiéra SEZONA 1933/1934 - Režie
Cesta květů premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Námořník Sindibád premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Noční služba premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Richard z Bordeaux premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Věrná milenka premiéra SEZONA 1934/1935 - Režie
Gero premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie, Scéna
Jezero Ukereve premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie, Scéna
Julius Caesar premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie, Scéna
Píseň Asie premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie
Veřejný nepřítel premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie
Vítr a déšť premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie, Scéna
Vzbouření na vsi (Fuente Ovejuna) premiéra SEZONA 1935/1936 - Režie
Boris Godunov premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna
Jak se vám líbí premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna
Kamaráde, kde jsi? premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie
Mozart ve Stavovském divadle premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna, Režie, Scéna
Paní Studánka premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna
Revisor premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna
Sňatek s překážkami premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie, Scéna
Srdce světa premiéra SEZONA 1936/1937 - Režie
Most premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Očarovaný život premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Paní Bovaryová premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Pec premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Zástupové premiéra SEZONA 1937/1938 - Režie, Scéna
Adamův sen premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie
Falkenštejn premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie, Scéna
Josef Kajetán Tyl premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie
Korsár premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie
Les premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie, Scéna
Loupežník premiéra SEZONA 1938/1939 - Režie, Scéna
Amfitryon premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie, Scéna
Fraška o paštice a dortu premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie, Scéna
Lhář a jeho rod premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie
Panama premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie, Scéna
Škola pomluv premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie, Scéna
Štěstí je umění premiéra SEZONA 1939/1940 - Režie
Bankrot premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Benátská maškaráda premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Mistrův mistrovský kus premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Pěst premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Zimní pohádka premiéra SEZONA 1940/1941 - Režie
Lišák Pseudolus premiéra SEZONA 1941/1942 - Režie
Prsten premiéra SEZONA 1941/1942 - Režie
Slunečný den premiéra SEZONA 1941/1942 - Režie
Veronika premiéra SEZONA 1941/1942 - Režie
Caesar premiéra SEZONA 1942/1943 - Režie
Gygův prsten premiéra SEZONA 1942/1943 - Režie
Nebeský sňatek premiéra SEZONA 1942/1943 - Režie
Stanice Gordian premiéra SEZONA 1942/1943 - Režie
Zlý jelen premiéra SEZONA 1942/1943 - Režie
Císařův mim premiéra SEZONA 1943/1944 - Režie
Člověk Odysseus premiéra SEZONA 1943/1944 - Režie
Kavalír Páně premiéra SEZONA 1943/1944 - Režie
Strakonický dudák premiéra SEZONA 1943/1944 - Režie
Fotogalerie
Jezero Ukereve - 08.02.1936, foto ze zkoušky: Zdeněk Štěpánek, Jaroslav Vojta, režisér Jiří Frejka
Foto: Illek a Paul
Jezero Ukereve - 08.02.1936, foto ze zkoušky: Zdeněk Štěpánek, Stanislav Neumann,režisér Jiří Frejka
Foto: Illek a Paul
Jiří Frejka
Jiří Frejka - civilní fotografie
Julius Caesar - 09.06.1936, František Tröster, Jiří Frejka - scéna
Romeo a Julie - 25.06.1938, František Tröster, Jiří Frejka - scéna
Romeo a Julie - 25.06.1938, František Tröster, Jiří Frejka - scéna
Veřejný nepřítel - 13.12.1935, F. Tetauer (autor), J. Frejka (režie), stojící: F. Tröster (scéna)
Foto: Illek a Paul