Ben Jonson
Datum narození
11.06.1572
Datum úmrtí
06.08.1637
Životopis
Anglický, pozdně renesanční, dramatik, básník a literární kritik. Narodil se v Londýně (datum narození je uváděno jako pravděpodobné), zemřel tamtéž. Jako mladý se připojil k potulné herecké společnosti, později začal psát divadelní hry, které se však z tohoto období nedochovaly. Významným momentem jeho tvůrčí dráhy byl úspěch komedie Každý podle své letory, kterou provedla konkurenční divadelní společnost Služebníci Lorda Komořího, k nimž patřil i W. Shakespeare, který také v tomto dramatu hrál. Je to první Jonsonova komedie letor, vycházející z předpokladu antické a renesanční medicíny.

Od roku 1603 začal psát tzv. masky pro dvůr Jakuba I. Maska byla původně jakási předehra k dvorské zábavě s tancem a zpěvy. Krátký text alžbětinských masek se v jakubovské době rozrostl až na několik set veršů, doplněných písněmi. Po roce 1625 se již maskám nevěnoval a žánr začal upadat. Od r. 1605 vznikaly vrcholné Jonsonovy satirické komedie, založené nejen na klasických teoriích dramatu, ale též na živých dialozích, brilantní charakteristice a přesně vyváženém ději. Nejranější a nejlepší Jonsonova satirická komedie je Volpone aneb Lišák (hrána 1605–1606, tiskem 1607). Jonson byl v neposlední řadě také významný básník, jehož dílo bylo inspirací další vývojové linie anglického básnictví.
Je autorem titulů
Mlčelivá žena (Činohra)