Koncert ze skladeb Václava Jana Tomáška (Ostatní)
Národní divadlo, od 03.04.1900 do 03.04.1900 (1x)
Předloha
Předehra k opeře Serafina - Václav Jan Tomášek
Štasoňův žalozpěv nad hrobem milenky - Václav Jan Tomášek
Dívka plachá - Václav Jan Tomášek
Rapsodie Es dur - Václav Jan Tomášek
Ekloga E dur - Václav Jan Tomášek
Dithyramb F dur - Václav Jan Tomášek
Gloria ze Slavnostní mše - Václav Jan Tomášek
K 50. výročí úmrtí skladatele. S: Berlioz, Te deum (Pěvecká jednota Hlahol).
Inscenátoři