Živý obraz /na počest hostí všeslovanského sjezdu jednot hasičských/ (Živý obraz)
Národní divadlo, od 15.08.1903 do 15.08.1903 (1x)
S: Kovařovic, Psohlavci (o) a Hubálek, Proslov.
Inscenátoři