Proslov - na počest hostí všeslovanského sjezdu jednot hasičských (Ostatní)
Národní divadlo, od 15.08.1903 do 15.08.1903 (1x)
S: Kovařovic, Psohlavci (o) a Živý obraz.
Role
Přednes : Karel Želenský