Projev - Genius Shakespearův a jeho tvorba (Ostatní)
Národní divadlo, od 27.03.1916 do 27.03.1916 (1x)
Slav. zahájení Cyklu Shakespearova. S: Shakespeare, Komedie plná omylů (č) a Smetana, Slavnostní předehra C dur (konc. prov.).