MrTVÁ? (Opera)
Stavovské divadlo, od 17.10.2004 do 17.10.2004 (1x)
Popis
Operní halucinace v 38 scénách

Video: Tomáš Hrůza
Spolupráce na elektronické složce: Jan Kavan

MrTVÁ? vznikala v poměrně krátkém období od června do září 2004. Text hry Arnošta Dvořáka (zemřel 1933) se k nám dostal shodou okolností ze dvou stran - od libretistky Marty Ljubkové a prof. Bořivoje Srby - téměř současně. Týmový přístup ke kompozici má v Brně již dlouholetou tradici a sami jej využíváme při vytváření skladeb pro náš soubor Marijan, ale i jiné interprety, velmi často. Vznikl tak např. celovečerní multimediální projekt "Ohně" i řada dalších kompozic. Dílo přitom nevzniká prostým rozdělením částí skladby mezi autory, ale skutečným paralelním komponováním, kdy skladba "rotuje" mezi autory a v každém cyklu přibývá pouze některá z horizontálních vrstev. Kompozice je tak dotvořena až po několika takovýchto průchodech rukama každého z autorů. MrTVÁ je týmové dílo nejen z pohledu hudební složky. Současně s hudební představou vyrůstala i podoba vizuální, jak v případě videa, tak i scénické akce. Řada částí tak vznikala jako skutečně komplexně pojaté multimediální struktury.
V rámci cyklu Bušení do železné opony VIII. Hraje Ensemble Marijan. Inscenace vznikla za podpory Nadace Leoše Janáčka, Nadace Českého hudebního fondu a Hudební nadace OSA.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie : Rocc
Role
Přítel : Tomáš Krejčí
Hra na flétnu : Petra Klementová
Hra na klávesy : Markéta Dvořáková
Hra na violoncello : Jan Kavan
Hra na elektroniku, bicí nástroje a ukulele : Ivo Medek
Hra na bicí nástroje : Dan Dlouhý
Fotogalerie
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, Petr Matuszek, Tomáš Krejčí
Foto: Hana Smejkalová
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, scéna
Foto: Hana Smejkalová
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, Tomáš Krejčí, Markéta Dvořáková, Petr Matuszek
Foto: Hana Smejkalová
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, Tomáš Krejčí, Markéta Dvořáková, Petr Matuszek
Foto: Hana Smejkalová
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, Tomáš Krejčí, Petr Matuszek
Foto: Hana Smejkalová
MrTVÁ? (Bušení do železné opony VIII.) - 17.10.2004, Tomáš Krejčí, Petr Matuszek
Foto: Hana Smejkalová