Ženitba (Členové Moskevského uměleckého divadla) (Činohra)
Stavovské divadlo, od 15.12.1924 do 15.12.1924 (1x)
Pohostinská hra členů Moskevského uměl. divadla. Ve prospěch Československého Červeného kříže.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Agata Tichonovna : E. F. Krasnopolská
Arina Pantělejmonovna : M. A. Tokarska
Podkolesin : P. A. Pavlov
Kočkarev : N. O. Massalitinov
Jajičnica : P. A. Bakšejev
Anučkin : V. V. Vasiljev
Starikov : A. N. Bogdanov
Štěpán : A. M. Tamirov