Pohádková Květina (Dětská opera Praha) (Opera)
Divadlo Kolowrat, od 20.02.2011 do 14.05.2011 (3x)
Předloha
Vystoupení Dětské opery Praha. Spoluúčinkuje sbor Dětské opery Praha.
Textové a hudební úpravy