Opera nás baví - Giacomo Puccini, Umberto Giordano (Ostatní)
Stavovské divadlo, od 10.04.2016 do 10.04.2016 (1x)
Předloha
Spoluúčinkuje Dětská opera Praha.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Průvodkyně představením : Jiřina Marková-Krystlíková
Klavírní doprovod : Martin Levický