Vladislavu Vančurovi (Ostatní)
Stavovské divadlo, od 01.06.1947 do 01.06.1947 (1x)
S: Kolár-Vančura, Pražský žid (č)
Role