Elity (Slovenské národní divadlo Bratislava) (Činohra)
Nová scéna, od 07.10.2017 do 07.10.2017 (1x)
Popis
Je konec socialismu. I na stranických schůzích se již otevřeně hovoří o potřebě integrovat do socialistického hospodářství prvky tržní ekonomiky. Události ve východním Německu a Maďarsku naznačují pohyby v politickém uspořádání východní Evropy. A v podnicích zahraničního obchodu, prognostických ústavech či v kancelářích státní bezpečnosti čekají zatím na svou šanci noví lidé. Jsou pragmatičtí, ovládají jazyky, znají – na rozdíl od svých spoluobčanů – tržní ekonomiku, mají kontakty na zahraniční podnikatele a přehled o konkurenceschopnosti domácích podniků. O pětadvacet let později ovládají a de facto vlastní zemi. V jakých institucích se formovalo jejich myšlení? Jaký je jejich morální profil či politické přesvědčení? Inscenace Elity je zamyšlením se nad podstatou moci.
Partner festivalu Pražské křižovatky je ČEPS.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři