Rytířská balada (SND Bratislava) (Balet)
Smetanovo divadlo, od 17.06.1960 do 18.06.1960 (2x)
Pohostinské vystoupení baletu SND Bratislava.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Margita Figuli
Inscenátoři
Role
Rytíř Jan, pozdější šašek Becko : Jiří Blažek, René Slezák
Ctibor, vejvoda na Beckově : Henrich Hoffstädter, Karol Šrom
Matouš, hradní kovářský mistr : Henrich Wolejníček
Tereza, Ctiborova donašečka : Jitka Mňačková, Hilda Kramolišová
Matilda, spišská hraběnka : Galina Basová, Florentina Lojeková
Jelena, poddané děvče : Alica Flachová, Trúda Boudová
Prvý dvořan : Ladislav Lejko
Druhý dvořan : Ondrej Rózsa
Zikmund Lucemburský : Robert Branský
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Adolf Vykydal
Asistent choreografie : Jitka Mňačková
Korepetitor : Karol Vait, Eva Plešková