Opera nás baví – Don Juan (Ostatní)
Stavovské divadlo, od 15.09.2019
Předloha
Sbor Dětské opery Praha.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Spolupracovali
Asistent produkce : Světlana Thierlová