Slavnostní koncert k 30. výročí povstání českého lidu (Koncert)
Národní divadlo, od 05.05.1975 do 05.05.1975 (1x)
Předloha
Popis
Program se nedochoval. Z tisku je možné vyčíst, že se hrály sovětské písně Smugljanka, Mladé květy, Večer na rejdě, Frontový šofér, Piloti, Dobiášova píseň Příchod Rudé armády, Seidlova skladba Zpátky ni krok a další. Kromě sólistů vystupoval Orchestr Václava Hybše, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, Pražský mužský sbor, Kühnův dětský sbor, Balet Národního divadla, Ústřední hudba Čs. lidové armády, Dechový soubor ZK ČKD a jiní.
Koncert uváděn v rámci Shromáždění pracujících k 30. výročí povstání českého lidu.
Inscenátoři