Na skle malované (SND Bratislava) (Činohra)
Smetanovo divadlo, od 08.06.1975 do 09.06.1975 (2x)
Pohostinské vystoupení činohry SND Bratislava.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Choreografie : Štefan Nosál
Kostýmy : Karol L. Zachar
Role
Předzpěvačka : Božidara Turzonovová
První děvče : Anna Javorková
Druhé děvče : Judita Ďurdiaková
Třetí děvče : Zuzana Cigánová
Vypravěč : Leopold Haverl
Četník bázlivý : Dušan Tarageľ
Četník horlivý : Štefan Figura
Četník vážný : Juraj Slezáček
Četník rozvážný : František Zvarík
Zbojník přemýšlivý : Ľubomír Paulovič
Zbojník domýšlivý : Dušan Jamrich
Zbojník s kyjem : Anton Mrvečka
Zbojník bručoun : František Výrostko
Četníci, zbojníci, děvčata : posluchači VŠMU, členové souboru Gymnik
Spolupracovali