Kníže Igor (Národní akad. divadlo pro operu a balet, Sofie) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 11.04.1978 do 11.04.1978 (1x)
Hostování Národního akademického divadla pro operu a balet, Sofie, Bulharsko). Dny bulharské kultury v ČSSR.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Ivan Marinov
Kostýmy : Bojana Čomakova
Sbormistr : Ivan Bogdanov
Role
Kníže Igor : Sabin Markov
Jaroslavna : Julia Vinerova
Vladimír Igorevič : Petko Marinov
Kníže Galický : Stojan Popov
Končak : Nikolaj Stoilov
Končakovna : Neli Božkova
Jeroška : Kiril Djulgerov
Chůva Jaroslavny : Nina Vrbanova
Polovecká dívka : Nadja Dobrijanova