Alexandr Porfirjevič Borodin - hudební skladatel
Datum narození
12.11.1833
Datum úmrtí
27.02.1887
Další používaná jména
Alexandr Borodin
Životopis
Ruský skladatel, narodil se v Petrohradě, zemřel tamtéž. Byl nemanželským dítětem knížete Gedianova, podle jehož komorníka dostal příjmení. Po pečlivé domácí výchově vystudoval lékařství a chemii, v roce 1858 dosáhl doktorátu. Hudební skladbě se věnoval ze záliby. První kompoziční pokusy pocházejí z konce čtyřicátých let. Rozhodující význam pro Borodinův kompoziční vývoj mělo jeho seznámení s M. A. Balakirevem. Pod jeho vlivem vznikla Symfonie č. 1 Es dur (1867), po níž následovala Symfonie č. 2 h moll "Bohatýrská" (1876). Z třetí Symfonie A dur (1886) stačil Borodin napsat pouze první dvě věty. Od roku 1869 až do své smrti pracoval na své jediné opeře Kníže Igor, již dokončili N. Rimskij-Korsakov a A, K. Glazunov (1890). Opera je psána v hudebním stylu starých ruských bylin, šťastně spojuje prvky vlastenecké hrdinské epiky s dramatickými výstupy a orientálním koloritem; jeho součástí jsou i slavné Polovecké tance.Borodin je považován za jednoho z hlavních představitelů ruské národní školy 19. století.
Textové a hudební úpravy
Kníže Igor premiéra SEZONA 1898/1899 - Autor libreta
Kníže Igor premiéra SEZONA 1936/1937 - Autor libreta
Kníže Igor premiéra SEZONA 1952/1953 - Autor libreta
Kníže Igor (Slovinské národní divadlo Lublaň) premiéra SEZONA 1965/1966 - Autor libreta
Kníže Igor (Národní akad. divadlo pro operu a balet, Sofie) premiéra SEZONA 1977/1978 - Autor libreta