Floridante (Zemské divadlo, Halle, NDR) (Opera)
Smetanovo divadlo, od 23.05.1985 do 24.05.1985 (2x)
Hostování opery Zemského divadla, Halle, NDR. Pražské jaro 1985. Hraje Händelův festivalový orchestr.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dramaturgie : Karin Zauft
Kostýmy : Katherin Mentzel
Role
Floridante, princ thrácký, vojevůdce perského vojska : Annette Markert
Oronte, král perský : Jürgen Trekel
Rossana, Orontova dcera : Petra-Ines Strate, Juliane Claus
Elmira, domnělá Orontova dcera : Elisabeth Wilke, Maria Petrasovska
Timante, princ tyrosský, zajatec, zvaný Glicone : Renate Leissner
Coralbo, vysoký důstojník ve službách Oronta : Andreas David
Hra na cembalo : Reinhart Vogel
Hra na violoncello : Hans-Rüdiger Hulsch
Hra na barokní loutnu : Mathis Christoph
Hra na gambu : Kurt Wölfer
Hra na kontrabas : Horst Paermann
Spolupracovali
Asistent scénografie : Petra Ziegenhorn
Hudební asistent režiséra : Reinhart Vogel
Inspicient : Adolf Horn
Nápověda : Johanna Thiel