Dřevo se listem odívá (Ostatní)
Národní divadlo, od 15.10.1985 do 15.10.1985 (1x)
S: Smetana, Prodaná nevěsta (o). Slavnostní představení u příležitosti 17. zasedání porady ministrů vzájemného obchodu členských států RVHP.
Role