Gala Mozart (Mozartova Akademie) (Koncert)
Stavovské divadlo, od 06.04.1993 do 06.04.1993 (1x)
Předloha
Divertimento pro smyčcové nástroje - Wolfgang Amadeus Mozart
Smyčcový kvintet C dur - Wolfgang Amadeus Mozart
Mozartovy písně - Wolfgang Amadeus Mozart
Sonáta pro housle a klavír B dur - Wolfgang Amadeus Mozart
Sonáta pro housle a klavír G dur - Wolfgang Amadeus Mozart
European Mozart Foundation uvádí pražskou Mozart Akademii. Tento koncert se může uskutečnit díky pomoci Evropské komise.
Role
Hra na housle : Krzysztof Jakowicz
Hra na housle : Krzysztof Jakowicz
Zpěv : Lucia Popp
Hra na klavír : Irwin Gage
Hra na klavír : Charles Rosen
Hra na klavír : Charles Rosen
Hra na violu : György Konrad