Velikonoční koncert orchestru Státní opery Praha (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 28.03.1997 do 28.03.1997 (1x)
Předloha
Symfonie D dur (Pražská) - Wolfgang Amadeus Mozart
Předehra k opeře Kouzelná flétna - Wolfgang Amadeus Mozart
Symfonie C dur - Georges Bizet
Velikonoční koncert orchestru Státní opery Praha -
Andante C Dur K.V. 315 - Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestrální suita z opery Carmen - Georges Bizet
Účinkuje orchestr Státní opery Praha.
Inscenátoři
Role
Sólo na flétnu : Leoš Svárovský