Vánoční koncert (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 25.12.2011 do 25.12.2011 (1x)
Předloha
Vánoční koncert -
Zpěvy betlémské pro dětský sbor a dechové kvinteto - Jan Seidel
Účinkují KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR a DECHOVÉ KVINTETO ACADEMIA.
Inscenátoři
Dirigent : Jiří Chvála