Zemlinsky 150 – Zemlinsky, Schönberg (Musica non grata) (Koncert)
České muzeum hudby, od 09.10.2021 do 09.10.2021 (1x)
Předloha
Zemlinsky 150 – Zemlinsky, Schönberg (Musica non grata)
Smyčcový kvartet č. 2 op. 15 - Alexander Zemlinsky
Smyčcový kvartet č. 2, f moll op. 10 - Arnold Schönberg
Popis
Formát smyčcového kvartetu byl dlouho považován za mistrovskou kategorii kompozičního umění. Každý, kdo něco v hudebním světě té doby znamenal, psal smyčcové kvartety. Zemlinského Smyčcový kvartet č. 2, op. 15 je skladbou moderního a náročného hudebního jazyka a vznikla ve skladatelově pražském období. Zemlinsky jej věnoval skladateli Arnoldu Schönbergovi. Proto se v druhé části koncertu můžete zaposlouchat do Smyčcového kvartetu č. 2, f moll op. 10 Arnolda Schönberga. Na rozdíl od Zemlinského včlenil Schönberg do skladby, zcela atypicky, sopránový part na text Stefana Georga.

Program koncertu:
Alexander Zemlinsky: Smyčcový kvartet č. 2, op. 15
Arnold Schönberg: Smyčcový kvartet č. 2, f moll op. 10 – zpěv Markéta Cukrová
Hudební festival u příležitosti 150. výročí narození Alexandra Zemlinského 8.–10. října 2021. Hraje Zemlinského kvarteto.
Inscenátoři
Dramaturgie : Kai Hinrich Müller
Spolupracovali