Opera nás baví – Belcanto (Ostatní)
Stavovské divadlo, od 22.02.2015 do 18.02.2023 (2x)
Předloha
Popis
Základní téma inscenace bylo shodné – belcanto a hudební skladatelé; dílčí reprízy mohly být obsahově odlišné.
Účinkuje Dětská opera Praha. Program: ukázky z díla Gioacchina Rossiniho, Vincenza Belliniho a Gaetana Donizettiho.
Textové a hudební úpravy
Spolupracovali