Bagdadský lazebník (Opera)
Národní divadlo, od 21.12.1906 do 26.02.1907 (5x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Peter Cornelius
Překlad : Josef Vymětal
Inscenátoři
Dirigent : Karel Kovařovic
Režie : Robert Polák
Role
Baba Mustafa : Mirko Štork
Margiana : Kamila Ungrová
Nureddin : Otakar Mařák
Muezzin : Karel Pulc
Muezzin : Hynek Švejda