Když mramor oživne (Činohra)
Dne 21.12.1947 v 19:30
Mozarteum
Představení Studia ND.
Textové a hudební úpravy
Překlad: Josef Bečka
Inscenátoři
Role
Stanislav Swidrzynski: Otakar Brousek (Vlastní)
Uršula: Ludmila Burešová (Vlastní)
Mieczyslaw Górski: Jiří Pick (Vlastní)
Jan Wilczynski: Miloš Kopecký (Vlastní)
Leopold Krüger: Josef Maršálek (Vlastní)
První žid: Leo Spáčil (Vlastní)
Druhý žid: Aleš Helcelet (Vlastní)
Tlustý muž: Leo Spáčil (Vlastní)
Jeho žena: Marie Mottlová (Vlastní)
Jeho šestnáctiletý syn: Alena Motyčková (Vlastní)
Muž bez límečku: Aleš Helcelet (Vlastní)
Hubený pán: Karel Pech (Vlastní)
Muž se svrchníkem: Vladimír Hrubý (Vlastní)
Stařeček: Bohumil Křížek (Vlastní)
Poručík SS: Josef Mráz (Vlastní)
Německý voják: Karel (Josef) Křeček (Vlastní)
Fotogalerie
Když mramor oživne - 06.12.1947, Bohumil Křížek (Stařeček), Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Jiří Pick (Mieczyslaw Górski), Vladimír Hrubý (Muž se svrchníkem)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Maršálek (Leopold Krüger)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Maršálek (Leopold Krüger), Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Josef Mráz (Poručík SS)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Jiří Pick (Mieczyslaw Górski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Josef Mráz (Poručík SS)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Ludmila Burešová (Uršula), Otakar Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, M. Kopecký (Jan Wilczynski), O. Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Otakar Brousek (Stanislav Swidrzynski)
Foto: Karel Drbohlav
Když mramor oživne - 06.12.1947, Vladimír Hrubý (Muž se svrchníkem), Ludmila Burešová (Uršula)
Foto: Karel Drbohlav