Naši furianti (Česká obec sokolská) (Činohra)
Dne 01.07.2018 v 19:00
Národní divadlo
Představení České obce sokolské v rámci XVI. všesokolského sletu. Hrají členové souborů Divadlo pod Petřínem a Divadelní spolek Lázně Toušeň. Doprovází Muzika Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka.
Inscenátoři