Petr Pan (Bohemia Balet) (Balet)
Dne 23.01.2020 v 19:00
Stavovské divadlo
Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. V reprízách hráno s různými dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Spolupracovali
Dramaturgická spolupráce: Jaroslav Slavický
Kostýmní spolupráce : Gita Marcolo
Režijní spolupráce: Jaroslav Slavický
Světelný design: Přemysl Janda
Video animace : Tomáš Prošek
Výtvarná spolupráce : Miloš Koutecký