Hostující soubory v sezóně

SEZONA 1945/1946

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
Koncert Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého (Národní divadlo od 07.05.1946 do 07.05.1946)
Česká filharmonie
De Profundis (Česká filharmonie) (Národní divadlo od 16.11.1945 do 16.11.1945)
Klub knižní tvorby Kmen
Večer Paula Verlaina (Velká opereta od 14.02.1946 do 14.02.1946)
Neudáno
Proslov - k 25. výročí smrti Karla Kovařovice (Národní divadlo od 02.03.1946 do 02.03.1946)
Proslov - národní hrdina Julius Fučík (Národní divadlo od 02.05.1946 do 02.05.1946)
Proslov - o T. G. Masarykovi (Národní divadlo od 05.03.1946 do 05.03.1946)
Proslov - k 1700. představení Prodané nevěsty (Národní divadlo od 07.04.1946 do 07.04.1946)
Slavnostní matinée v rámci celostátních oslav Svátku matek (Národní divadlo od 12.05.1946 do 12.05.1946)
Všeslovanský večer (Národní divadlo od 14.11.1945 do 14.11.1945)
Úvodní slovo - k světovému sjezdu studentstva "17. listopad" (Národní divadlo od 16.11.1945 do 16.11.1945)
Pohostinské vystoupení varšavského representačního baletního páru (Stavovské divadlo od 21.10.1945 do 21.10.1945)
Proslov - ke 28. výročí založení Rudé armády (Stavovské divadlo od 22.02.1946 do 22.02.1946)
Manifestační projev pro demokratickou republiku Španělskou (Národní divadlo od 27.01.1946 do 27.01.1946)
Proslov - k třístému představení Libuše (Národní divadlo od 31.03.1946 do 31.03.1946)
Státní sbor národního tance SSSR
Koncert Státního sboru národního tance SSSR (Národní divadlo od 17.12.1945 do 23.12.1945)