Podobizna Manony
Role
Rytíř Des Grieux: Bohumil Benoni
Hrabě Jean De Morcerf: Anna Kettnerová