Lesův pán
Autoři
Role
Smil z Klenova: Václav Viktorin
Záruba: Emil Pollert
Žalářník: Robert Polák
Selský hoch: Josef Vildner
Důstojník: Karel Pulc