Živé obrazy /k básni Jaroslav (též Vítězství křesťanů nad Tatary) z rukopisu králodvorského/
Role
Hra na varhany: Josef Klička
Přednes básně: Jakub Seifert